MediTox s.r.o.


NOVINKY

MediTox s.r.o. získal akreditaci CIR pro roky 2018 - 2020.

Specializovaní laboratoř experimentální chirurgie je plně k dsispozici pro veternární chirurgické výkony jako je implantace do kostí, dentální implantace, experimentální kardiochirurgie a ortopedie.

Byla zavedena a validována metoda testovaní mutagenity – test reverzních mutací na bakteriích mikrofluktuační metodou.

V září 2018 odstartovala komplexní rekonstrukce experimentálních stájí pro nehumánní primáty. Očekávané zahájení experimentů v březnu 2019.

Program interního vzdělávání 2019

  • Program interního vzdělávání pro rok 2019 se připravuje